Privacybeleid

Identiteit en contactgegevens van Spelenderwijs Muziek:

Spelenderwijs Muziek, Muziekschool o.l.v. Daniëlle de Ruijter

Gevestigd te: De Kandelaar 22, 1852 KJ Heiloo

Te bereiken onder: 06-18360486 of info@spelenderwijsmuziek.nl

KvK nummer: 37134236.

Spelenderwijs Muziek bewaart persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, t.w.:

Naam, adres, postcode en woonplaats:

Deze zijn nodig voor het versturen van de facturen.

Telefoonnummer en e-mailadres:

Deze zijn nodig voor correspondentie met de cursisten. Denk hierbij aan bv. het oproepen voor de cursussen en het kunnen bereiken van de cursisten als daar redenen voor zijn zoals bv. ziekte van de leerkracht e.d.

Naam van het kind dat deelneemt aan de cursus/lessen en de geboortedatum:

Dit is nodig om de leerkracht die de cursussen verzorgt te laten weten wie er komen, en om de cursisten in de juiste leeftijdsgroep in te kunnen delen.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als de relatie van de klant met Spelenderwijs Muziek voortduurt, of gedurende de wet daartoe verplicht. Daarna worden de gegevens door Spelenderwijs Muziek vernietigd.

Mensen die kenbaar hebben gemaakt de digitale nieuwsbrief te willen ontvangen, kunnen zich hier ook persoonlijk weer voor afmelden. Hun e-mailadres wordt bewaard gedurende de periode dat zij geabonneerd zijn op de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens blijven onder persoonlijk beheer van Spelenderwijs Muziek, en worden niet gedeeld met enige andere organisatie en/of met derden.

Diegenen waarvan gegevens bewaard worden, hebben te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens.

Spelenderwijs Muziek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.