Contact

Naam:Daniëlle de Ruijter
Postdres:De Kandelaar 22
1852 KJ Heiloo
Leslocatie:Voor de kindercursussen:
Bso Boekestein; Boekestein 43/A, 1852 WS Heiloo
Blokfluitlessen: de Kandelaar 22, Heiloo
Telefoon:
06-18360486
e-mail: info@spelenderwijsmuziek.nl